Polityka prywatności - czyli rzecz o istocie plików cookies (ciasteczek).

Właściciel serwisu www.markornet.com firma MarKor NET, dba o ochronę prywatności swoich użytkowników, a zbierane dane za pomocą plików Cookies (ciasteczek), służą do pomocy w administrowaniu serwisu.

Czym są pliki Cookies?

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się www.markornet.com nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.
Serwis informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics.

Ochrona danych osobowych

  1. MarKor NET jest Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
  2. Użytkownik rejestrując się w Serwisie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
  3. MarKor NET przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia.
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr101, poz. 926 ze zmianami).

 Serwis zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.

O sklepie

Wszystkie dostępne moduły i rozszerzenia są dostępne na licencji OSL lub GPL3. Oznacza to, że możesz modyfikować ściągnięte moduły i dopasowywać do własnych potrzeb.

Nowości

Startujemy z nowym sklepem.

Czat z naszym doradcąPorozmawiaj z nami!